ÚZEMNÍ PLÁN CHBANY

11. listopad 2010

Územní plán Chbany se pořizuje, pořizovatelem je Obecní úřad Chbany. Územní plán Chbany je v současné době po veřejném projednání konceptu územního plánu podle § 48 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.