ÚZEMNÍ PLÁN KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

22. březen 2018

Zastupitelstvo obce Klášterec nad Ohří vydalo opatřením obecné povahy dne 22. 2. 2018 územní plán Klášterec nad Ohří. Územní plán nabyl účinnosti dne 15. 3. 2018, záznam o účinnosti ke stažení zde.

Pořizovatelem tohoto územního plánu byl Městský úřad Klášterec nad Ohří, odbor stavebního úřadu a územního plánování.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadu Klášterec nad Ohří, odboru stavebního úřadu a územního plánování, dále na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Územní plán Klášterec nad Ohří je v elektronické podobě přístupný na internetových stránkách města Klášterec nad Ohří: https://www.klasterec.cz.

REGULAČNÍ PLÁN MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

22. březen 2010

Zastupitelstvo města dne 7. prosince 2000 schválilo Regulační plán městské památkové zóny Klášterec nad Ohří.

Změna č. 1 regulačního plánu městské památkové zóny Klášterec nad Ohří byla vydána zastupitelstvem města dne 11. září 2008 s účinností od 14. října 2008.

Regulační plán a jeho změna jsou k nahlédnutí na odboru SÚ a ÚP Městského úřadu Klášterec nad Ohří, na odboru RR, ÚP a PP Městského úřadu Kadaň a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.

ÚZEMNÍ STUDIE PRŮMYSLOVÉ ZÓNY VERNE - PLOCHA D

22. březen 2010

Územní studie průmyslové zóny Verne - plocha D byla schválena zastupitelstvem města dne 10. prosince 2009.

Územní studie je k nahlédnutí na odboru SÚ a ÚP Městského úřadu Klášterec nad Ohří a na odboru RR, ÚP a PP Městského úřadu Kadaň.