ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Ing. Jana PURNOCHOVÁ, vedoucí odboru
Tel: 474 319 547; 602 436 349
E-mail: jana.purnochova@mesto-kadan.cz
Kancelář č. 14, Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň

Hana SÁROVÁ
Tel: 474 319 540
E-mail: hana.sarova@mesto-kadan.cz
Kancelář č. 12, Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň

Sylva UNČOVSKÁ
Tel: 474 319 540
E-mail: sylva.uncovska@mesto-kadan.cz
Kancelář č. 12, Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň

GIS, ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

Mgr. Alena ZAPLETALOVÁ
Tel: 474 319 539
E-mail: alena.zapletalova@mesto-kadan.cz
Kancelář č. 39, Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň