URBANISTICKÁ STUDIE KOVÁŘSKÁ

26. června 2018

Urbanistická studie Kovářská projednaná zastupitelstvem obce dne 6. února 1996 byla prověřena a vložena do evidence územně plánovací činnosti. Tato studie je k nahlédnutí u obce Kovářská, na odboru SÚ Městského úřadu Vejprty a na odboru RR, ÚP a PP Městského úřadu Kadaň.

Textová část

Grafická část

ÚZEMNÍ PLÁN KOVÁŘSKÁ

22. březen 2010

Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení územního plánu, pořizovatelem je Obecní úřad Kovářská.