OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJENDÁNÍ O UPRAVENÉM A POSOUZENÉM NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKLE

21. února 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Rokle

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKLE

TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKLE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKLE

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKLE

 1. Výkres základního členění území 1:10 000
 2. Hlavní výkres - funkční využití ploch 1 : 5 000
 3. Výkres veřejných zájmů (VPS, opatření a asanací) 1:10 000
 4. Koncepce technické infrastruktury 1:5 000
 5. Koncepce dopravy 1:5 000
 6. Koncepce uspořádání krajiny 1:5 000

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKLE

NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKLE

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKLE

 1. Koordinační výkres 1:5 000
 2. Širší vztahy 1:50 000
 3. Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa 1:10 000
 4. Příloha ZPF

ÚZEMNÍ PLÁN ROKLE

24. července 2012

Územní plán Rokle se pořizuje, pořizovatelem je odbor RR, ÚP a PP Městského úřadu Kadaň.

Dne 22. srpna 2012 se bude od 10:00 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň, konat opakované společné jednání s dotčenými orgány podle ustanovení § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

UPOZORNĚNÍ: máte-li pomalejší připojení nebo starší PC, doporučujeme výkresy ve formátu pdf stáhnout na lokální disk (klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte "Uložit jako" a vyberte cestu na Váš lokální disk)

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKLE

TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKLE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKLE (velikost 1 MB)

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKLE

 1. Výkres základního členění území 1:10 000 (1,3 MB)
 2. Hlavní výkres - funkční využití ploch 1 : 5 000 (2 MB)
 3. Výkres veřejných zájmů (VPS, opatření a asanací) 1:10 000 (1,5 MB)
 4. Koncepce technické infrastruktury 1:5 000 (2 MB)
 5. Koncepce dopravy 1:5 000 (1,6 MB)
 6. Koncepce uspořádání krajiny 1:5 000 (1,6 MB)

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKLE

NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKLE (1,3 MB)

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKLE

 1. Koordinační výkres 1:5 000 (2,7 MB)
 2. Širší vztahy 1:50 000 (5 MB)
 3. Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa 1:10 000 (1,4 MB)
 4. Příloha ZPF