Územně analytické podklady ORP Kadaň 2020

Výkres hodnot v území

Výkres limitů v území

Výkres záměrů v území

Výkres problémů v území