Územní plánování Chbany

Územní plán Chbany
8. července 2020
Zastupitelstvo obce Chbany vydalo opatřením obecné povahy územní plán Chbany. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl Obecní úřad Chbany. Územní plán Chbany nabyl účinnosti dne 8. 7. 2020.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Chbany, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, dále na stavebním úřadu Městského úřadu Kadaň a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Je přístupný na internetových stránkách obce Chbany https://www.chbany.cz/uzemni-plan-obce-chbany.