Územní plánování - město Kadaň

Informace o územně plánovací dokumentaci Kadaně

Pořizovatelem územně plánovací dokumentace Kadaně (dále jen "ÚPD") je úřad územního plánování Městského úřadu v Kadani, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, kde je možné do této ÚPD a její dokladové dokumentace nahlížet. ÚPD byla poskytnuta stavebnímu úřadu Městského úřadu Kadaň a odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Územní plán Kadaně a jeho změny

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ 9. ZMĚNY (23. 1. 2022)

9. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ (23. 1. 2022)

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ 7. ZMĚNY (20. 10. 2022)

7. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ (20. 10. 2022)

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ 6. ZMĚNY (24. 7. 2021)

6. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ (24. 7. 2021)

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ 5. ZMĚNY (24. 10. 2019)

5. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ (24. 10. 2019)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ (2. 1. 2018)

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, ÚPLNÉ ZNĚNÍ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 4. ZMĚNY (30. 12. 2017)

4. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ (15. 12. 2017)

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 3. ZMĚNY (20. 1. 2016)

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ (11. 12. 2015)

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 2. ZMĚNY (2. 7. 2014)

2. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ (21. 3. 2014)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ (7. 2. 2014)

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ 1. ZMĚNY (2013)

1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KADANĚ (29. 10. 2012)

ÚZEMNÍ PLÁN KADANĚ (18. 12. 2009)

 

Regulační plán jihovýchodního předpolí Kadaně a jeho změny

REGULAČNÍ PLÁN JIHOVÝCHODNÍHO PŘEDPOLÍ KADANĚ, ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ 4. ZMĚNY (14. 10. 2021)

4. ZMĚNA REGULAČNÍHO PLÁNU JIHOVÝCHODNÍHO PŘEDPOLÍ KADANĚ (14. 10. 2021)

REGULAČNÍ PLÁN JIHOVÝCHODNÍHO PŘEDPOLÍ KADANĚ, ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ 3. ZMĚNY (12. 12. 2019)

3. ZMĚNA REGULAČNÍHO PLÁNU JIHOVÝCHODNÍHO PŘEDPOLÍ KADANĚ (12. 12. 2019)

REGULAČNÍ PLÁN JIHOVÝCHODNÍHO PŘEDPOLÍ KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO 2. ZMĚNĚ (23. 10. 2016)

2. ZMĚNA REGULAČNÍHO PLÁNU JIHOVÝCHODNÍHO PŘEDPOLÍ KADANĚ (4. 10. 2016)

REGULAČNÍ PLÁN JIHOVÝCHODNÍHO PŘEDPOLÍ KADANĚ, PRÁVNÍ STAV PO 1. ZMĚNĚ (6. 11. 2014)

1. ZMĚNA REGULAČNÍHO PLÁNU JIHOVÝCHODNÍHO PŘEDPOLÍ KADANĚ (6. 11. 2014)

REGULAČNÍ PLÁN JIHOVÝCHODNÍHO PŘEDPOLÍ MĚSTA KADANĚ (19. 9. 2008)

 

Studie využití rekreační lokality Tušimice

STUDIE VYUŽITÍ REKREAČNÍ LOKALITY TUŠIMICE (5. 2. 2019)