Aktuálně projednávané dokumentace na území ORP Kadaň

Aktuálně projednávané územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady a zprávy o uplatňování  územního plánu, jejichž pořizovatelem je Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná vyhláška - doručení návrhu Změny č. 1 územního plánu Měděnce a oznámení o konání veřejného projednání (12. 6. 2024)

 veřejná vyhláška

návrh Změny č. 1 pro veřejné projednání

 Textová část Změny č. 1 územního plánu Měděnce

Grafická část Změny č. 1 územního plánu Měděnce obsahuje tyto části:

základní členění, 1 : 5 000

hlavní výkres, 1 : 5 000

hlavní výkres, zastavěné části, 1 : 5 000

technická infrastruktura, 1 : 5 000

dopravní infrastruktura, 1 : 5 000

uspořádání krajiny, 1 : 5 000

VPS VPO Asanace, 1 : 5 000

O d ů v o d n ě n í

Textová část odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Měděnce
Grafická část Změny č. 1 územního plánu Měděnce obsahuje tyto části:

koordinační výkres, 1 : 5 000

širší vztahy, 1 : 50 000

 ZPF PUPFL, 1 : 5 000

 

Veřejná vyhláška - doručení upraveného návrhu Změny č. 3 územního plánu Vejprty a oznámení o konání opakovaného veřejného projednání  (22. 5. 2024)

 veřejná vyhláška

upravený návrh pro opakované veřejné projednání

Textová část Změny č. 3 územního plánu Vejprty

text - změnový

Grafická část Změny č. 3 územního plánu Vejprty obsahuje tyto části:

N1 základní členění, 1 : 5 000

N2 hlavní výkres, 1 : 5 000

N3 TI – energetika, 1 : 5 000

N4 TI – hmotové systémy, 1 : 5 000

N5 – doprava, 1 : 5 000

O d ů v o d n ě n í

Textová část odůvodnění Změny č. 3 územního plánu Vejprty
návrh - odůvodnění

Grafická část Změny č. 3 územního plánu Vejprty obsahuje tyto části:
O1 koordinační výkres, 1 : 5 000

O1 koordinační výkres - legenda

O2 širší vztahy, 1 : 50 000

O3 zábory ZPF, 1 : 5 000

 

Veřejná vyhláška - doručení upraveného návrhu Změny č. 1 územního plánu Vejprty a oznámení o konání opakovaného veřejného projednání  (23. 5. 2024)

 veřejná vyhláška

upravený návrh pro opakované veřejné projednání

Textová část Změny č. 1 územního plánu Vejprty

 text – změnový

A. výrok + B. odůvodnění

Grafická část Změny č. 1 územního plánu Vejprty obsahuje tyto části:

N.1a základní členění, 1 : 5 000

N.1b základní členění, 1 : 5 000

N.2a hlavní výkres, 1 : 5 000

N.2b hlavní výkres, 1 : 5 000

N.6 koncepce krajiny, 1 : 5 000

O d ů v o d n ě n í

Textová část odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Vejprty
A. výrok + B. odůvodnění

Grafická část Změny č. 1 územního plánu Vejprty obsahuje tyto části:

O.1a koordinační výkres, 1 : 5 000

O.1b  koordinační výkres, 1 : 5 000

O2. širší vztahy, 1 : 50 000

O.3a zábory ZPF, 1 : 5 000

O.3b zábory ZPF, 1 : 5 000