Územní plánování Domašín

Územní plán Domašín
duben 2016
Zastupitelstvo obce Domašín vydalo opatřením obecné povahy  územní plán Domašín. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl Obecní úřad Domašín. Územní plán Domašín nabyl účinnosti dne 16. 5. 2016.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Domašín, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, dále na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Klášterec nad Ohří a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Je přístupný na internetových stránkách obce Domašín: http://www.obec-domasin.cz/.