Územní plánování Klášterec nad Ohří

2. změna územního plánu Klášterec nad Ohří a územní plán Klášterec nad Ohří, úplné znění po vydání 2. změny
červenec 2023
Zastupitelstvo města Klášterec nad Ohří schválilo 2. změnu územního plán Klášterec nad Ohří a územní plán Klášterec nad Ohří, úplné znění po vydání 2. změny. Pořizovatelem této změny je Městský úřad Klášterec nad Ohří. 2. změna a její úplné znění nabyly účinnosti dne 7. 7. 2023.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadu Klášterec nad Ohří, odboru stavebního úřadu a územního plánování, dále na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Územní plán Klášterec nad Ohří je v elektronické podobě přístupný na internetových stránkách města Klášterec nad Ohří https://www.klasterec.cz.

Územní studie – Regenerace panelového sídliště – ulice Pod Stadionem a Královehradecká, Klášterec nad Ohří
1. března 2023
Územní studie –  Regenerace panelového sídliště – ulice Pod Stadionem a Královehradecká, Klášterec nad Ohří je k nahlédnutí na odboru SÚ a ÚP Městského úřadu Klášterec nad Ohří a na odboru RR, ÚP a PP Městského úřadu Kadaň. Její elektronickou podobu naleznete na webových stránkách města Klášterec nad Ohří https://www.klasterec.cz.

Změna č. 1 územního plánu Klášterec nad Ohří a úplné znění územního plánu Klášterec nad Ohří po změně č. 1
22. prosince 2020
Zastupitelstvo města Klášterec nad Ohří vydalo opatřením obecné povahy dne 26. 11. 2020 Změnu č. 1 územního plánu Klášterec nad Ohří. Změna č. 1 nabyla účinnosti dne 22. 12. 2020.

Pořizovatelem tohoto územního plánu byl Městský úřad Klášterec nad Ohří, odbor stavebního úřadu a územního plánování.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadu Klášterec nad Ohří, odboru stavebního úřadu a územního plánování, dále na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Územní plán Klášterec nad Ohří je v elektronické podobě přístupný na internetových stránkách města Klášterec nad Ohří https://www.klasterec.cz.

Územní plán Klášterec nad Ohří
22. březen 2018
Zastupitelstvo města Klášterec nad Ohří vydalo opatřením obecné povahy dne 22. 2. 2018 územní plán Klášterec nad Ohří. Územní plán nabyl účinnosti dne 15. 3. 2018,
zde ke stažení záznam o účinnosti.
Pořizovatelem tohoto územního plánu byl Městský úřad Klášterec nad Ohří, odbor stavebního úřadu a územního plánování.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadu Klášterec nad Ohří, odboru stavebního úřadu a územního plánování, dále na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Územní plán Klášterec nad Ohří je v elektronické podobě přístupný na internetových stránkách města Klášterec nad Ohří https://www.klasterec.cz.

Územní studie – obytná zóna Sady
21. října 2013
Územní studie – obytná zóna Sady je k nahlédnutí na odboru SÚ a ÚP Městského úřadu Klášterec nad Ohří a na odboru RR, ÚP a PP Městského úřadu Kadaň. Její elektronickou podobu naleznete na webových stránkách města Klášterec nad Ohří https://www.klasterec.cz.