Územní plánování Loučná pod Klínovcem

Úplné znění územního plánu města Loučná pod Klínovcem po vydání změn č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8
červen 2023
Územní plán města loučná pod Klínovcem má platné a účinné změny č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pořizovatelem těchto změn je město Loučná pod Klínovcem. Úplné znění územního plánu Loučná pod Klínovcem nalezente na stránkách obce http://www.loucna.eu.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u města Loučná pod Klínovcem, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, dále na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Klášterec nad Ohří a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Je přístupný v elektronicke podobě na internetových stránkách města Loučná pod Klínovcem http://www.loucna.eu.

Územní studie Loučná pod Klínovcem US 3
18. března 2020
Územní studie Loučná pod Klínovcem US 3 je k nahlédnutí na odboru SÚ Městského úřadu Vejprty a na odboru RR, ÚP a PP Městského úřadu Kadaň. Pořizovatalem je město Loučná pod Klínovcem a byla schálena 18. 3. 2020. Její elektronickou podobu naleznete na webových stránkách města Loučná pod Klínovcem http://www.loucna.eu.

Územní studie Loučná pod Klínovcem US 1 (revize)
29. září 2017
Územní studie Loučná pod Klínovcem střed je k nahlédnutí na odboru SÚ Městského úřadu Vejprty a na odboru RR, ÚP a PP Městského úřadu Kadaň. Pořizovatalem je město Loučná pod Klínovcem a byla schálena 25. 9. 2017. Její elektronickou podobu naleznete na webových stránkách města Loučná pod Klínovcem http://www.loucna.eu.