Územní plánování Kovářská

Vymezení zastavěného území Kovářská
28. března 2024

 Veřejná vyhláška,  záznam o účinnosti

Textová část opatření obecné povahy
 Vymezení zastavěného území Kovářská

Grafická část opatření obecné povahy
 Příloha č. 1 Celková situace
 Příloha č. 2 Kovářská; K Halži
 Příloha č. 3 Šachta; Nádraží; U Mezilesí; U Doliny

 

Urbanistická studie Kovářská
26. června 2018
Urbanistická studie Kovářská projednaná zastupitelstvem obce dne 6. února 1996 byla prověřena a vložena do evidence územně plánovací činnosti. Tato studie je k nahlédnutí u obce Kovářská, na odboru SÚ Městského úřadu Vejprty a na odboru RR, ÚP a PP Městského úřadu Kadaň.

Textová část
Grafická část

Územní plán Kovářská
22. březen 2010
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení územního plánu, pořizovatelem je Obecní úřad Kovářská.