Územní plánování Kryštofovy Hamry

Zpráva o uplatňování územního plánu obce Kryštofovy Hamry
10. února 2023

Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schválilo dne 9. února 2023 usnesením č. 24/2023 Zprávu č. 2 o uplatňování územního plánu obce Kryštofovy Hamry za uplynulé období.

 Zpráva č. 2 o uplatňování územního plánu obce Kryštofovy Hamry

 

Zpráva o uplatňování územního plánu obce Kryštofovy Hamry
20. března 2015
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schválilo dne 2. března 2015 usnesením č. 27/2015
zprávu o uplatňování územního plánu obce Kryštofovy Hamry.

 

Změna č. 1 územního plánu obce Kryštofovy Hamry

22. březen 2010

Změna č. 1 byla schválena zastupitelstvem dne 17. července 2006. Pořizovatelem této změny územního plánu byl úřad územního plánování - Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň. Změna je k nahlédnutí u obce Kryštofovy Hamry, na odboru SÚ Městského úřadu Vejprty, na odboru RR, ÚP a PP Městského úřadu Kadaň a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Textová část

změna č. 1  závazná část

změna č. 1 textová část

změna č. 1  příloha - zemědělský půdní fond

Grafická část

01 Výřez z platného ÚPN

02 Hlavní výkres změna

 

Územní plán obce Kryštofovy Hamry
22. březen 2010
Územní plán obce Kryštofovy Hamry byl schválen zastupitelstvem dne 5. září 2005. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování - Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.

Územní plán obce je k nahlédnutí u obce Kryštofovy Hamry, na odboru SÚ Městského úřadu Vejprty, na odboru RR, ÚP a PP Městského úřadu Kadaň a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.

V elektronické podobě je přístupný na internetových stránkách obce Kryštofovy Hamry http://www.krystofovyhamry.cz.

Textová část

textová část - závazná část

textová část 1. část

textová část 2. část

 příloha - zemědělský půdní fond

Grafická část

 01 Situace

 02 Hlavní výkres - 1. část

02 Hlavní výkres - 2. část

03 Hlavní výkres - Kryštofovy Hamry

04 Hlavní výkres - Černý potok

5a Technická infrastruktura - Kryštofovy Hamry

5b Technická infrastruktura - Černý Potok

06 Dopravní infrastruktura

07 Návrh ÚSES

08 Veřejně prospěšné stavby

09 Zábor ZPF

10 Etapizace